SAVE EGALEO

Τα μέλη της Επιτροπής Σωτηρίας του Αιγάλεω Α.Ο. (2009-10)

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Προϋπολογισµός του Δήμου Αιγάλεω για το 2015


Όπως αναφέρει ανακοίνωση  στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, ο Προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2015 ψηφίσθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 263/2014  απόφασή του, σύµφωνα µε το άρθρο 159 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Άρθρο 1 του N. 3463/06) σε συνδυασµό µε τα άρθρα 65 και 266 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού του Δήμου Αιγάλεω, η οποία κατά την κείμενη νομοθεσία πρέπει να δημοσιευτεί σε σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα καθώς και να αναρτηθεί της στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, είναι η εξής:  


 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ για το έτος 2015
ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ
Τακτικά έσοδα
61.370.074,63€
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
11.494.526,65€
Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
840.070,00€
Αµοιβές και παροχές τρίτων
3.559.143,64€
Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα
466.709,06€
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Προµήθειες - αναλώσεις υλικών
1.115.050,00€
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
17.052.753,65€
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα
43.510.671,80€
Πληρωµές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.
2.664.946,73€
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου, Ασφαλιστικών φορέων και τρίτων
4.459.587,60€
Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
20.911.743,46€
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου οικονομικού έτους
4.617.659,92€
Αγορές
1.906.879,52€
Επιχορηγήσεις προοριζόµενες για επενδύσεις
5.501.355,78€
Έργα
6.139.879,33€
Μελέτες
1.284.023,62€
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
24.182,91€
Αποθεµατικό
398.161,71€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
94.074.501,58€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
94.074.501,58€


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τιτίνα Πανταζή: Η πρώτη εκλεγμένη Ελληνίδα Ευρωβουλευτής.

Η Τιτίνα Πανταζή με τον Ανδρέα (πηγή ΤΑ ΝΕΑ) ( Γράφει ο Νίκος Δ. - Θ. Νικολαΐδης )  Λιγότερο από μία εβδομάδα απομένει για τη διενέργεια των...