Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Αιγάλεω

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώσε ότι θα προσλάβει προσωπικό καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, όπως αναφέρει η προκήρυξη που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η προκήρυξη αφορά εποχικό προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας καθώς λήγουν οι οκτάμηνες συμβάσεις του προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα που έχει προσληφθεί στο Δήμο και επιπλέον καθυστερεί ο προγραμματισμός των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 από το Υπουργείο Εσωτερικών με αποτέλεσμα η Υπηρεσία να αδυνατεί να ανταποκριθεί στο έργο της τήρησης της καθαριότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 η προκήρυξη αφορά τον παρακάτω αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο:

  • 4 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ΄)
  • 25 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄ (Α-Γ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του τμήματος προσωπικού του Δήμου Αιγάλεω (Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου τηλ: 2132044959 ή 906), στην αρμόδια για την παραλαβή υπάλληλο Κουρτίδου Ευφροσύνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (από 3/3/2015 έως 9/3/2015).

Πρόκειται αναμφίβολα για μία "ανάσα" ζωής στους ήδη συμβασιούχους αλλά και σε άνεργους δημότες που ψάχνουν εναγωνίως έστω και για μία προσωρινή εργασία, καθώς η χώρα, πέραν όλων των άλλων προβλημάτων, εξακολουθεί να μαστίζεται από υψηλά ποσοστά ανεργίας (περί στο 26% πανελλαδικά με ελαφρά ανοδικές τάσεις σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). Μακάρι να δούμε και άλλες τέτοιες προκηρύξεις στο μέλλον που και θα δώσουν δουλειά στον κόσμο αλλά και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες του.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μία γυναίκα που πέτυχε τόσα πολλά!

  Η Nichelle Nickols (ως Nyota Uhura) ( Γράφει ο Νίκος Δ. – Θ. Νικολαΐδης ) Κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου της σειράς επιστημονικής φα...