Η Οδοντιατρική Σχολή Πρωταθλήτρια!

Τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της Οδοντιατρικής Σχολής της Αθήνας, που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα της σεζόν 1987-88. Το στιγμιότυπο έχει ληφθεί ακριβώς μετά από τη βράβευσή τους, που έγινε στην κεντρική αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Δελτίο Τύπου

27-7-2011


Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2011, έγινε ανακοίνωση του επικεφαλής Δημήτρη Μπίρμπα σχετικά με την πρόσκληση που απηύθυνε ο κ. Δήμαρχος για το σοβαρό θέμα της διαβούλευσης επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου. Επιπροσθέτως, κατατέθεσε 3 ερωτήσεις και μια επερώτηση.

Ανακοίνωση του επικεφαλής της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Αιγάλεω Δημήτρη Μπίρμπα για την πρόσκληση του κ. Δημάρχου σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο:


«Κύριε Δήμαρχε,


Σε απάντηση της επιστολής-πρόσκλησής σας της 18/7/2011 αρ.πρωτ. 41686 για την κατάθεση των προτάσεων μας για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου 2011-2014, θέλουμε να σας επισημάνουμε:


(α) Ζητείται σε νεκρή ουσιαστικά περίοδο (διακοπές) για διαβούλευση, χωρίς κατάθεση πλαισίου αξόνων και προτεραιοτήτων από τη διοίκηση, χωρίς χρονοδιάγραμμα και βήματα υλοποίησης, για τις διαδικασίες εκπόνησης, διαβούλευσης και ψήφισής του.


(β) δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ο τρόπος και ο χρόνος συγκρότησης της προβλεπόμενης και αναγκαίας, από το «Καλλικράτη» Ν.3852/2010 Επιτροπής Διαβούλευσης .


Παρ’ όλα αυτά θεωρώντας ότι όλοι συμφωνούμε στον υψηλής ποιότητας Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των πολιτών, εμείς θα σας καταθέσουμε τις καταρχήν προτάσεις μας για τη διαδικασία και την ουσία της εκπόνησης του Επιχειρησιακού, επισυνάπτοντάς σας και τους άξονες του προγράμματος μας. Προγράμματος που προσπαθεί να απαντήσει σε μια μεγάλη γκάμα των προβλημάτων της πόλης και της Αυτοδιοίκησης.


Όσον αφορά τη διαδικασία


Θεωρούμε μείζον ζήτημα την επιδίωξη της μέγιστης συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της.


- Πρέπει να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση από τις υπηρεσίες


- Να δοθούν οι πρώτες προτάσεις τους και οι προβλεπόμενοι πόροι που θα μπορούν να είναι διαθέσιμοι την επόμενη τριετία, στη διοίκηση και τις παρατάξεις και αυτές μέσω, της άμεσης συγκρότησης και λειτουργίας, της Δημοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού να προτείνουν ένα πρώτο ιεραρχημένο προγραμματικό πλαίσιο, τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο


- Να αποσταλεί ένα πρώτο κείμενο στους ευρύτερους φορείς της πόλης και της περιοχής για τις προτάσεις τους και αφού προηγηθούν διαδικασίες ενημέρωσης και συζήτησης για το τι επιχειρούμε να κάνουμε, να συγκροτηθεί η επιτροπή διαβούλευσης με ουσιαστική συμμετοχή των παρατάξεων και των δρώντων κοινωνικών φορέων της πόλης (Σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.), όσο και εκπροσώπων κεντρικών ή περιφερειακών οργάνων, του ΤΕΕ, του Δικηγορικού συλλόγου, Συνδικάτων και Επιμελητηρίων, των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της περιοχής, αν θέλουμε ουσιαστική Κοινωνική διαβούλευση και όχι απλώς τυπική συμμετοχή. Η καθυστέρηση νομοτεχνικής εφαρμογής του «Καλλικράτη» ακόμα μας το επιτρέπει.


Μετά από αυτό να επεξεργασθεί η Εκτελεστική με τις υπηρεσίες τις προτάσεις και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ψήφιση του Επιχειρησιακού. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2012 να επιδιωχθούν, με βάση το κείμενο του επιχειρησιακού, διαδικασίες συμμετοχικού προϋπολογισμού ανά περιοχή (π.χ. εκλογικό διαμέρισμα ή τεταρτημόριο), καλώντας τους πολίτες να προχωρήσουν σε ιεράρχηση των προβλεπόμενων έργων και δράσεων ή την μερική τροποποίησή τους.


Όσον αφορά την ουσία


Κεντρικός στόχος του προγράμματος μας, που προτείνουμε να γίνει και κεντρικός στόχος του Επιχειρησιακού είναι το «Αιγάλεω πόλη κοινωνικής αλληλεγγύης για όλους τους κατοίκους και όλες τις ηλικίες». Το απαιτεί και το επιβάλλει η μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα και η πόλη


Οι προτάσεις μας υπάρχουν στο πρόγραμμά μας και σε κείμενο – φυλλάδιο που ήδη έχουμε μοιράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Άμεσες προτεραιότητες που πρέπει επίσης να αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό είναι:


- όσον αφορά τα οικονομικά του Δήμου


κεντρικό ζήτημα θεωρούμε την μείωση όπου είναι δυνατόν των δημοτικών επιβαρύνσεων - με προτεραιότητα τα πιο χαμηλά και πληττόμενα στρώματα της κοινωνίας – και την αύξηση των εσόδων, μέσα από την άμεση επιβολή τέλους περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα πολυκαταστήματα, τα super markets, τις τράπεζες της περιοχής.


Θετικά θα συμβάλλουν επίσης, ο άμεσος έλεγχος των κτισμάτων στον Ελαιώνα και η άμεση ενσωμάτωση των δηλωθέντων ημιυπαίθριων και αυθαιρέτων στα δημοτικά τέλη.


- όσον αφορά τη λειτουργία της πόλης,


Με στόχο την βιώσιμη λειτουργία και την στοιχειώδη αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας, άμεσα απαιτούνται: Επικαιροποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης με άξονα τον νέο σταθμό Μετρο (Αγ. Μαρίνα), αποσυμφόρηση του ιστορικού κέντρου και αναβάθμιση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας, χωροθέτηση γκαράζ στο Άλσος, αφαίρεση των αυθαίρετων κατασκευών και αποτροπή της ασύδοτης κατάληψης πεζόδρομων και πλατειών. Ενοποίηση της πλατείας Εσταυρωμένου με αισθητική αναβάθμιση και της πλατείας- Μετρο και ανάδειξη του αρχαίου αποτυπώματος Ιερού Οδού, ολοκλήρωση αγοράς και λειτουργία του σινε ΤΙΤΑΝ, εξοπλισμός και λειτουργία ως πολυχώρου στο Ελλ. Μολύβι, ολοκλήρωση των αιθουσών του γηπέδου. Παρέμβαση φωτισμού – εξυγίανσης στο Άλσος, με ανακατασκευή και λειτουργία της λίμνης, σε σύνδεση με τη γεώτρηση, ως αποθήκης νερού για πυρόσβεση και άρδευση του Άλσους.


Εκ των ων ουκ άνευ θεωρούμε την άμεση αξιοποίηση και εφαρμογή, με επικαιροποίηση όπου απαιτείται, των μελετών που έχουμε εκπονήσει (αναπτυξιακή, διαχείριση υδάτινου, δυναμικού, κλπ).καθώς και την δημιουργία χώρων ελεύθερης πρόσβασης στο internet με απώτερο στόχο την κάλυψη όλης της πόλης.


- όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου


Με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση (το αργότερο εντός 24 ωρών) κάθε γραφειοκρατικού αιτήματος του πολίτη και της τοπικής επιχείρησης απαιτείται :άμεση εκπόνηση «Χάρτας των δικαιωμάτων του Δημότη» και νέου Ο.Ε.Υ., επιμόρφωση του προσωπικού στα νέα νομοτεχνικά δεδομένα, ολοκλήρωση των υποδομών πληροφορικής και μηχανοργάνωσης του Δήμου. Συγκέντρωση των υπηρεσιών και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση υπαρκτών κτιρίων (Αίθουσες Γηπέδου, Ελληνικό Μολύβι, χώρος καθαριότητας, Υπόγειο Δημαρχείου) όσο και δυνατοτήτων (χώρος ΟΤΕ Ελαιώνα) για τη στέγαση και λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών. Άμεσο σχεδιασμό, εκσυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού και προσανατολισμού των υπηρεσιών της καθαριότητας στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της ανακύκλωσης. Αναβάθμιση της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των δυο Νομικών Προσώπων του Δήμου, που αποτελούν και τους δείκτες του μεγέθους και της ποιότητας των παρεχόμενων - πλην καθαριότητας και πράσινου - υπηρεσιών προς του Δημότες. Κατά τη γνώμη μας στην περίοδο της σοβαρής κρίσης που διανύουμε, οφείλουν να έχουν κεντρική στόχευση την κάλυψη των αναγκών των πλέον ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων, κάτι που θα αποτυπώνεται σαφώς σε κάθε δράση τους.


Δεν θεωρούμε απαραίτητο στην παρούσα φάση να αναφερθούμε αναλυτικότερα σε έργα, δομές, και δράσεις, περιμένοντας την καταγραφή και τους άξονες των υπηρεσιών, τις προτεραιότητες της Διοίκησης και των άλλων παρατάξεων.


Ραντεβού τέλη Αυγούστου, με την ελπίδα ότι η Διοίκηση θα έχει οριστικοποιήσει τις διαδικασίες και τις προτεραιότητες που επιδιώκει.»

Ο επικεφαλής της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Αιγάλεω Δημήτρης Μπίρμπας κατέθεσε τις παρακάτω τρεις ερωτήσεις και μια επερώτηση:

«Ερωτάται η διοίκηση,


Α) Αν γνωρίζει τα κατ’ αρχήν αποτελέσματα της απογραφής στο Αιγάλεω και ποια είναι αυτά.


Β) Αν προτίθεται να συγκροτήσει το προβλεπόμενο από τον Καλλικράτη Συμβούλιο Μεταναστών.


Γ) Αν γνωρίζει την κατάργηση δυο συγκοινωνιακών γραμμών που εξυπηρετούσαν κυρίως το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης (802,803) στη σύνδεσή του με το Πειραιά, αν γνωρίζει κάτι για τις άλλες αλλαγές που σχεδιάζει ο ΟΑΣΑ και πως προτίθεται να παρέμβει.


Επερώτηση :


Δ) Μετά τα έγγραφα των συλλόγων γονέων του 17ου Δημοτικού Σχολείου και του ειδικού σχολείου και την επιστολή του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αιγάλεω, επιμένει στην «αόριστη και χωρίς χρονοδιάγραμμα επιστροφής», μεταφορά τόσο του ειδικού όσο και του 17ου;»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο άθλος της Ρόζα Παρκς

( Γράφει ο Νίκος Δ. – Θ. Νικολαΐδης ) Ήταν η 1 η Δεκεμβρίου του 1955 , όταν μία 42χρονη Αφροαμερικανή μοδίστρα πήρε το λεωφορείο στο Μον...